Čo je SEO optimalizácia a aké sú jej výhody?

SEO, z anglického Search Engine Optimization, teda optimalizácia pre internetové vyhľadávače, je súbor rôznych techník, ktorých cieľom je dosiahnuť lepšie pozície webu vo výsledkoch vyhľadávania. A tým, samozrejme, v konečnom dôsledku aj vyššiu návštevnosť, viac potenciálnych zákazníkov a prípadne tiež vyššie príjmy.

Výhody SEO optimalizácie pre vyhľadávače

Viete, že podľa štatistík si viac ako 70% ľudí klikne vo výsledkoch vyhľadávania na jeden z prvých troch zobrazených výsledkov? Je to fakt a určite to podobne robíte i Vy. Veď načo ďalej hľadať, keď hneď na začiatku nájdem, čo potrebujem! A na to, aby sa práve Váš web zobrazil niekde v týchto miestach, teda čo najvyššie, slúži optimalizácia-SEO pre vyhľadávače. Aké sú jej ďalšie prínosy a výhody?

  • Zlepšenie pozície vo vyhľadávačoch. To je tá hlavná výhoda SEO optimalizácie a hlavný dôvod, pre ktorý sa weby optimalizujú.
  • Zvýšenie návštevnosti. To, že sa Váš web zobrazí na popredných miestach, Vám logicky prinesie zvýšenú návštevnosť.
  • Možnosť oslovovať nových potenciálnych zákazníkov. A zvýšená šanca, že si noví potenciálni zákazníci kliknú práve na Váš web.
  • Prehľadnosť webu. Optimalizovaný web je prehľadný web. Obsahuje vhodné kľúčové slová, je prehľadne tvorený a pre návštevníka je tak omnoho zaujímavejší a lepšie čitateľný.
  • Dôveryhodnosť webu. Ďalšie štatistiky dokazujú, že ľudia veria viac webom, ktoré sa zobrazujú na popredných miestach vo vyhľadávačoch. Čím je teda web na vyšších miestach, tým je dôveryhodnejší. A to je predsa túžbou každého majiteľa webu! Mať stránky, ktoré ľudia radi navštevujú, a ktorým tiež dôverujú.

Ešte váhate, či je optimalizácia-SEO pre vyhľadávače vhodná aj pre Váš web? SEO optimalizácia nielenže prináša viditeľné a merateľné výsledky, ale je tiež cenovo výhodná, napríklad v porovnaní s tradičnou reklamou. Je tak určite vhodná pre každého majiteľa web stránky.

 

Autorské právo: melpomen / 123RF Reklamní fotografie

SEO optimalizácia verzus platená reklama na webe. Čo je výhodnejšie?

Existuje veľa možností, ako zviditeľniť svoj web na internete. K možno najpoužívanejším a najobľúbenejším patrí platená reklama a tiež SEO optimalizácia. Preto si rozoberieme výhody obidvoch týchto spôsobov propagácie.

SEO optimalizácia pre vyhľadávače

Optimalizácia-SEO pre vyhľadávače zahŕňa mnoho procesov, ktorých výsledkom je zviditeľnenie webu a jeho lepšie umiestnenie vo vyhľadávačoch, a to medzi neplatenými výsledkami vyhľadávania. Aké procesy a činnosti si optimalizácia-SEO vlastne vyžaduje? Nástroje SEO optimalizácie sa delia na takzvané on page faktory a off page faktory. Pokiaľ ide o on page faktory, je to hlavne analýza kľúčových slov a fráz. Vhodne zvolené kľúčové slová, ktoré sú často predmetom hľadania, sú následne umiestňované na web. Vo väčšine prípadov zahŕňa optimalizácia aj redizajn webu a jeho sprehľadnenie. K najdôležitejším off page faktorom patrí napríklad budovanie relevantných spätných odkazov z tematických stránok.

Výhody a nevýhody SEO optimalizácie. Výhodou je samozrejme to, že optimalizované stránky dokážu vo výsledkoch vyhľadávania „poskočiť“ hneď o niekoľko miest. Tým sa zvyšuje počet relevantných klikov a stránky prinášajú aj výsledky (napr. v podobe nákupov, registrácií a pod.). Za nevýhodu SEO je považované to, že výsledky sú merateľné až po dlhšom čase a jedná sa o dlhodobejší proces.

Platená reklama

Platená reklama alebo takzvaná PPC (pay per click) reklama, funguje na inom princípe. Aj keď je tu takisto nutná analýza kľúčových slov. Tie pri hľadaní spôsobia, že sa stránka zobrazí na popredných miestach medzi platenými výsledkami hľadania. Spravidla sa platí až potom, čo užívateľ na stránku klikne. To znamená, že objednávateľ platí za klik.

Výhody a nevýhody platenej reklamy. Samozrejme, aj táto forma propagácie webu má svoje nevýhody. Veľkou nevýhodou je to, že užívatelia webu takto zobrazené výsledky spravidla ignorujú. Za výhodu oproti SEO optimalizácii možno považovať to, že takáto forma propagácie webu je okamžitá.

Možno povedať, že tieto dve formy propagácie webu sa navzájom dopĺňajú. Je teda len na majiteľovi webu, na ktorý typ propagácie staví. Dá sa však povedať, že platená reklama je už trochu „opozeraná“, zatiaľ čo optimalizácia-SEO prináša v tejto oblasti nový vietor.

 
Autorské právo: dogfella / 123RF Reklamní fotografie