SEO optimalizácia verzus platená reklama na webe. Čo je výhodnejšie?

Existuje veľa možností, ako zviditeľniť svoj web na internete. K možno najpoužívanejším a najobľúbenejším patrí platená reklama a tiež SEO optimalizácia. Preto si rozoberieme výhody obidvoch týchto spôsobov propagácie.

SEO optimalizácia pre vyhľadávače

Optimalizácia-SEO pre vyhľadávače zahŕňa mnoho procesov, ktorých výsledkom je zviditeľnenie webu a jeho lepšie umiestnenie vo vyhľadávačoch, a to medzi neplatenými výsledkami vyhľadávania. Aké procesy a činnosti si optimalizácia-SEO vlastne vyžaduje? Nástroje SEO optimalizácie sa delia na takzvané on page faktory a off page faktory. Pokiaľ ide o on page faktory, je to hlavne analýza kľúčových slov a fráz. Vhodne zvolené kľúčové slová, ktoré sú často predmetom hľadania, sú následne umiestňované na web. Vo väčšine prípadov zahŕňa optimalizácia aj redizajn webu a jeho sprehľadnenie. K najdôležitejším off page faktorom patrí napríklad budovanie relevantných spätných odkazov z tematických stránok.

Výhody a nevýhody SEO optimalizácie. Výhodou je samozrejme to, že optimalizované stránky dokážu vo výsledkoch vyhľadávania „poskočiť“ hneď o niekoľko miest. Tým sa zvyšuje počet relevantných klikov a stránky prinášajú aj výsledky (napr. v podobe nákupov, registrácií a pod.). Za nevýhodu SEO je považované to, že výsledky sú merateľné až po dlhšom čase a jedná sa o dlhodobejší proces.

Platená reklama

Platená reklama alebo takzvaná PPC (pay per click) reklama, funguje na inom princípe. Aj keď je tu takisto nutná analýza kľúčových slov. Tie pri hľadaní spôsobia, že sa stránka zobrazí na popredných miestach medzi platenými výsledkami hľadania. Spravidla sa platí až potom, čo užívateľ na stránku klikne. To znamená, že objednávateľ platí za klik.

Výhody a nevýhody platenej reklamy. Samozrejme, aj táto forma propagácie webu má svoje nevýhody. Veľkou nevýhodou je to, že užívatelia webu takto zobrazené výsledky spravidla ignorujú. Za výhodu oproti SEO optimalizácii možno považovať to, že takáto forma propagácie webu je okamžitá.

Možno povedať, že tieto dve formy propagácie webu sa navzájom dopĺňajú. Je teda len na majiteľovi webu, na ktorý typ propagácie staví. Dá sa však povedať, že platená reklama je už trochu „opozeraná“, zatiaľ čo optimalizácia-SEO prináša v tejto oblasti nový vietor.

 
Autorské právo: dogfella / 123RF Reklamní fotografie

Pridaj komentár